Elektroninis katalogas
Sistemos dalyvis: Svečias
Pradžia Paieškos rezultatai
Jūsų užklausa
 Rezultatuose    
Rasta iš viso įrašų: 1
Eil. nr. Įrašas
1

Autorius:
Gudavičius, Edvardas (1929-)
Antraštė:
Miestų atsiradimas Lietuvoje / Edvardas Gudavičius ; ats. red. Leonas Mulevičius ; Lietuvos mokslų akademijos Lietuvos istorijos institutas
Išleidimo duomenys:
Vilnius : Mokslas, 1991 (Vilnius : Vilties sp.)
Apimtis:
93 p. : iliustr.
Pastabos:
Santr. rus.
Bibliogr. išnašose
ISSN,ISBN,ISMN:
5-420-00723-1 (įr.)
UDK:
94(474.5)
Tema:
Miestai ir miesteliai - Lietuva - Istorija
Feodalizmas - Lietuva
Šifras:
Skaitytojų informacinis sk. : 94(474.5)/Gu-42
Bartninkų f. : 94(474.5)/Gu-42
Gižų f. : 94(474.5)/Gu-42
Gražiškių f. : 94(474.5)/Gu-42
Pajevonio f. : 94(474.5)/Gu-42
Alksnėnų f. : 94(474.5)/Gu-42
Sūdavos f. : 94(474.5)/Gu-42
Girėnų f. : 94(474.5)/Gu-42
Gudkaimio f. : 94(474.5)/Gu-42
Klausučių f. : 94(474.5)/Gu-42
Karklinių f. : 94(474.5)/Gu-42
Keturkaimio f. : 94(474.5)/Gu-42
Keturvalakių f. : 94(474.5)/Gu-42
Klampučių f. : 94(474.5)/Gu-42
Pašeimenių f. : 94(474.5)/Gu-42
Piliakalnių f. : 94(474.5)/Gu-42
Pūstapėdžių f. : 94(474.5)/Gu-42
Serdokų f. : 94(474.5)/Gu-42
Alvito f. : 94(474.5)/Gu-42
Paežerių II f. : 94(474.5)/Gu-42
Vokiškėlių f. : 94(474.5)/Gu-42
Žaliosios f. : 94(474.5)/Gu-42
Ramoniškių f. : 94(474.5)/Gu-42
Paežerių I f. : 94(474.5)/Gu-42
Opšrūtų f. : 94(474.5)/Gu-42
Kybartų m.f. : 94(474.5)/Gu-42
Virbalio m.f. : 94(474.5)/Gu-42
Pilviškių m.f. : 94(474.5)/Gu-42
Patarimas vartotojui
Apie kiekvieną paieškos langelio galimybę galima sužinoti pelės žymeklį nustačius ties langelio pavadinimu, pvz. Asmenvardis, Kolektyvas.
Katalogai ir DB
Galimi papildomi veiksmai